Overslaan en naar de inhoud gaan
Ons vee
Onze passie!

 

Boeren op een duurzame manier

Het Kringloopvarken 

De wens om varkens buiten te houden is altijd al aanwezig geweest. In de opstartende fase van onze Landwinkel is gebleken dat er een grote vraag is van de consument naar dit soort 'scharrelvlees'. Een bijkomende wens van ons was om het varken in de kringloop van onze menselijke voedselvoorziening te brengen en op die manier het vlees zo duurzaam mogelijk te produceren. Vandaar dan ook de naam 'Het Kringloopvarken'. De varkens hebben daarmee niet alleen een prettig leven, ze zijn ook nog erg nuttig.

De reststromen waar wij onze varkens mee voeren is naast het snijafval van onze eigen keuken, ook het snijafval van onze buurtbewoners. Daarnaast voeren wij ze met de reststromen van verschillende bakkerijen en fruittelers. 

Onze koeien

Naast varkens hebben wij ook een aantal Dexter en Speckle Park koeien op ons bedrijf. 
Onze koeien lopen minimaal 8 tot 9 maanden buiten naast de boerderij of in een groot natuurgebied. In de winter zetten wij het jongvee en de drachtige koeien in onze stal, zodat zij onder de juiste omstandigheden kunnen afkalveren.
Als de koe gekalfd heeft blijft het kalf bij de moeder lopen, samen met leeftijdsgenoten voor een ideale sociale ontwikkeling.
Na een paar weken komt de stier bij de koeien te lopen voor natuurlijke dekking. 

Onze koeien krijgen uitgebreid rantsoen afgestemd op hun behoeften, zo kan dat verschillen van mineralenbrok tijdens de dracht of ondersteunende brok in de eerste levensmaanden.
Naast brok krijgen de koeien op stal structuurrijk kuilgras en reststromen van telers en bakkers.
Dat is een lekkernij voor de koeien maar ook zeer nuttig voor de vruchtbaarheid en mineralenhuishouding.

kalf